Условия на доставка

НАЧИН НА ДОСТАВКА

Безплатна доставка до Вашият дом или офис за поръчки над 150 лв до 48 часа след получаване на плащане по банков път, PAYPAL или след поръчка с наложен платеж или пощенски паричен превод.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка.

2. При избор на “Доставка с наложен платеж” , клиентът получава заедно със стоката фискален бон и е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя. Ако стоката е доставена с куриерската услуга "Пощенски паричен превод" стоката не се придружава с наш фискален бон и клиентът е длъжен да запази документът издаден от куриерската компания, който е със силата на фискален бон.  

3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

4. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес ecenter-bg.comсе освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

5. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.


ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин eCenter-bg.com и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;

- не е спазен предварително уговорения срок за доставка;

- доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента;

- цената не съответства на оферирата;

- при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;

- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове: 
2.1. Ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гарационни; 
2.2. В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.


3. Рекламации се приемат, както следва:
По т.2.1 - в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, след подробното попълване на формуляра за рекламация.
П 
о 2.2 - в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.


Транспортните разходи по т.3 са за сметка на клиента.

Консумативи, аксесоари и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в системи, ремонтирани от сервизни специалисти на фирмата доставчик.

4. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя й и клиентът получава гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

5. Гаранционната карта и фактурата могат и да не придружават стоката, а да бъдат доставени в електронен вид.