Изисквания към фискалните устройства (ФУ) Наредба № Н-18

Публикувано от: Николай 19/04/2019 0 Коментар(и)

Фискални устройства - последни регулации

В действие е изменената и допълнена Наредба N:Н-18 от 13 Декември 2006 (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018г и ДВ, бр.26 от 2019 год,). Наредбата регулира регистрирането и отчитането на продажби в търговските обекти. Също и софтуерите за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО), както и лицата, които извършват продажби през онлайн магазин.

Пълният текст на нарeдбата може да намерите на следния линк.

Новите правила обобщено:

Регулации за фискалните устройства (ФУ):

- ФУ изпраща всички бонове веднага след продажба към сървърите на НАП, ако има неизпратени апарата се блокира.

- Сторно се прави чрез издаване на сторно касов бон от ФУ и се натрупва в отделен регистър. Не се изважда от общия оборот.

 

На новите правила отговарят и нови ФУ, които може да разгледате тук.

Напиши Коментар